Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach od 15 do 22 września odbyła się z Parafii Świętej Urszuli Ledóchowskiej pielgrzymka do Ziemi Świętej. Rekolekcje w Ojczyźnie Jezusa odprawiły 34 osoby . Przebywaliśmy w najważniejszych miejscach dla każdego wierzącego człowieka powierzając Bogu nie tylko naszych najbliższych ale całą Ojczyznę i wszystkich, którzy polecali się naszej modlitwie.

« z 5 »

Author: Parafia