Postępy prac przy dzwonnicy.

Trwające prace przy naprawie dzwonnicy odkrywają nowe nieprzewidziane uszkodzenia, które należy usunąć ze względów bezpieczeństwa.

Author: Parafia