I etap prac przy dzwonnicy.

Kończy się pierwszy etap remontu dzwonnicy. Uzupełniono braki spowodowane przez warunki atmosferyczne z ostatnich 31 lat. Zakonserwowane zostały elementy zawieszenia dzwonów, uzupełnione ubytki betonu i nałożona została farba podkładowa. Po zagruntowaniu widać dobrze ubytki, które sukcesywnie będą wypełniane. Będą zrobione obróbki blacharskie, założona nowa nawierzchnia papy i będą zakonserwowane okna. Po tych zabiegach nastąpi nałożenie specjalnego tynku i malowanie dzwonnicy.

« z 2 »

Author: Parafia