Zakończenie prac przy dzwonnicy.

Chociaż do zakończenia remontu dzwonnicy zostało nam już niewiele, to jednak, jak przy każdej pracy zaangażowanie wiernych maleje. Są zamówieni pracownicy do usunięcia usterek i zrobienia posadzki wokół dzwonnicy, ale i problem jest ten sam, co zawsze przy każdej pracy.

Przez brak zaangażowania się 2/3 parafian, prace te mogą się jeszcze wydłużać. Najważniejsze prace są już wykonane i nie grozi zawaleniem dzwonnicy. Jak pozyskamy dalsze fundusze cała dzwonnica wróci do dawnego działania. Korzystając z okazji pragnę wyrazić ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy zaangażowali się w prace przy dzwonnicy i przywrócili jej dawny blask. Wszystkim tym, którzy już zaangażowali się w prace remontowe składamy „Bóg zapłać” a tym, którzy zamierzają pomóc w tym dziele życzymy rychłego przebudzenia się, aby kolejna rzecz była zamknięta.

Author: Parafia