Odpust i Bierzmowanie 2012

29 Maja gościliśmy w naszej parafii Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego, który w sposób uroczysty, rozpoczął doroczne Dni Sieradza, odprawił sumę odpustową i udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz Biskup w swojej homilii podkreślał, że na wzór Świętej Urszuli, Patronki Parafii i Sieradza wszyscy powinniśmy dążyć do pokoju i skupić się na niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym. Jego Ekscelencja wyraził również pragnienie, by Zespół Szkół Katolickich stał się jak najszybciej szkołą publiczną, co świadczyłoby o zrozumieniu i dobrej woli włodarzy miasta.

« z 4 »

Author: Parafia