Duszpasterze

Ks. Proboszcz Jan Witkowski , urodził się 5 IV 1958 r. w Broszkach w pow. sieradzkim, w rodzinie Bolesława i Janiny. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Złoczewie wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. 11 VI 1983 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował Wyższym Seminarium we Włocławku i jednocześnie na KUL-u w Lublinie uzyskał tytuł mgr teologii. Wiedzę pogłębiał na studiach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zakończonych licencjatem po przedstawieniu pracy na temat „ Działanie Łaski w życiu człowieka”. Pracował jako wikariusz kolejno w parafiach: w Stawiszynie (1983-1984), w Rajsku (1984-1987), w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe we Włocławku (1987-1989), w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu (1989-1992) i w Malanowie (1992-1993). Od 1993 roku był proboszczem na dwu parafiach jednocześnie. Był proboszczem w parafii św. Józefa w Brzeźniu i proboszczem parafii Chrystusa Króla we Włocławku, skąd przeniesiony 30 VI 1995 r. na parafię św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Zakończył tu budowę kościoła parafialnego, doprowadził do jego konsekracji. Zorganizował Zespół Szkół Katolickich. Wybudował obiekty dydaktyczne i sportowe szkoły. 30 V 1999 r. nominowany na kanonika honorowego kapituły sieradzkiej.18) W 2000 r. odznaczony medalem X-lecia Odrodzonego Senatu. Od 1 IX 2004 r. dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu. W 2006 r. uhonorowany tytułem „Zasłużony dla miasta Sieradza”.

Ks. Wikariusz Damian Sochacki