Organizacja Służby Ministranckiej

Organizacja Służby Ministranckiej

I. Podstawowe obowiązki służby ministranckiej

1. Dyżur w dni powszednie
Ministrant wybiera dzień dyżuru, obowiązuje minimum jeden dyżur w tygodniu.

2. Dyżur w niedziele
Ministrant wybiera godzinę Mszy św. Niedzielnej.

3. Zebrania zwykłe
Odbywają się w soboty o godz. 10.00, a zajęcia sportowe o 10.30. W tygodniu, w którym jest pierwszy piątek miesiąca nie ma zebrania w sobotę, ale mogą być zajęcia sportowe od 10.00.

4. Zebrania ogólne
Odbywają się na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz po ogłoszeniu takiego zebrania przez ks. opiekuna lub prezesa ministrantów.

5. Zebrania liturgiczne
Odbywają się przed uroczystymi liturgiami Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała i w miarę potrzeb. Ministranci nieobecni na zebraniach przygotowujących do liturgii nie mają prawa służenia na tej liturgii.

6. Pierwszy piątek
W każdy I piątek miesiąca wszyscy ministranci uczestniczą we Mszy św. i, jeśli jest taka potrzeba, przystępują do sakramentu pojednania.

7. Nabożeństwa
W październiku każdy ministrant przynajmniej dwa razy w tygodniu jest na różańcu. W Wielkim Poście na każdej Drodze Krzyżowej i w miarę możliwości na Gorzkich Żalach. W maju i w czerwcu każdy ministrant przynajmniej raz w tygodniu jest na nabożeństwie.

II. Stałe zwolnienia z obowiązków – dyspensy

1. Dyżury w dni powszednie
Zwolnieni są ministranci mający status VIP-a (pracujący, studiujący, maturzyści).

2. Dyżur w niedziele
Ministranci pracujący na nocne zmiany, studiujący poza Sieradzem.

Wszystkie inne zwolnienia z obowiązków ministranckich należy ustalać z ks. opiekunem.

III. Ocena służby ministranta

Oceny służby ministranckiej dokonuje się na podstawie prowadzonej przez księdza opiekuna listy obecności na dyżurach, na zbiórkach i na innych Mszach świętych.

IV. USPRAWIEDLIWIENIA

Każde niewypełnienie wyznaczonych obowiązków można usprawiedliwić, jeśli jest powód do usprawiedliwienia.. Usprawiedliwienia należy kierować tylko do księdza opiekuna

V. ZAWIESZENIA I USUNIĘCIE Z GRONA MINISTRANTÓW

Usunięcia z grona ministrantów dokonuje ks. opiekun i najczęściej dokonuje się ono na skutek niewypełnienia obowiązków ministranckich. Można być również usuniętym w trybie nagłym, za kłamliwe wpisywanie obecności i wyjątkowo naganną postawę.
Formą ostrzeżenia o możliwości usunięcia z grona ministrantów jest czasowe zawieszenie w służbie ministranckiej. Zawieszenia dokonuje ks. opiekun i może ono nastąpić na skutek nie wypełniania obowiązków (np. zaniedbanie dyżurów i zbiórek w okresie dwóch tygodni) lub naganną postawę

SZCZEGÓLNIE WAŻNE!

1. Dyżury
• Niedziela + jeden dzień tygodnia
2. Strój ministranta
• Kandydaci – komże
• Szkoła Podstawowa – komże i pelerynki
• Gimnazjum – komże i alby
• Szkoła średnia i wyżej – alby i komż
3. Troska o estetykę
• Dbaj o czystość stroju liturgicznego
• Strój liturgiczny trzymaj w wyznaczonym miejscu
• Dbaj o czystość dłoni, obuwia oraz ubioru
• Dbaj o odpowiedni strój (niedziela: półbuty, spodnie galowe lub garnitur itp.)
4. Korzystanie z sali sportowej
• Sobota po zbiórce
5. Korzystanie z boiska sportowego
• Sobota po zbiórce

Zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 10.00