Kalendarium Parafii

KALENDARIUM PARAFII ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W SIERADZU

1 IX 1990 – erekcja parafii p.w. bł. Urszuli Ledóchowskiej

10 IX 1990 – rozpoczęcie budowy plebanii

11 XI 1990 – poświęcenie tymczasowej kaplicy przez ks. bpa Henryka Muszyńskiego

23 II 1991 – poświęcenie nowej plebani przez ks. bpa H. Muszyńskiego

9 VIII 1991 – wmurowanie pierwszej cegły w budynku przedszkola ss. Urszulanek przez ks. bpa H. Muszyńskiego

2 IX 1992 – rozpoczęcie budowy nowego kościoła

19 IX 1992 – poświęcenie nowego przedszkola ss. Urszulanek, aktu dokonał ks. bp Bronisław Dembowski

28 V 1993 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła . Aktu dokonał ks. bp B. Dembowski

24 X 1993 – poświęcenie dzwonnicy przez ks. bpa Czesława Lewandowskiego

28-29 V 1994 – wizytacja parafii przez ks. bpa Cz. Lewandowskiego, który odprawił pierwszą mszę św. w nowym kościele

VI 1997 – rozpoczęcie budowy budynku katechetycznego i wikariatek

8-15 III 1998 – Misje Święte

6 VI 1998 – konsekracja kościoła p.w. bł. Urszuli Ledóchowskiej

1 IX 1998 – otwarcie pierwszego roku szkolnego w Liceum Katolickim przez ks. bpa Romana Andrzejewskiego

28 VIII 1999 – rozpoczęcie budowy nowego kompleksu szkolnego, przyszłego Zespołu Szkół Katolickich

3 IX 2000 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zespołu Szkół Katolickich. Aktu dokonał ks. bp R. Andrzejewski

8 X 2002 – poświęcenie budynków Zespołu Szkół Katolickich przez ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski

18 V 2003 – kanonizacja św. Urszuli Ledóchowskiej. W uroczystości wzięła udział delegacja parafian z ks. Mirosławem Pawlaczykiem

14 IX 2003 – dożynki diecezjalne w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu

11 XII 2007 – poświęcenie hali sportowej ZSK przez ks. bpa Wiesława Meringa