Chór Parafialny

Chór Parafialny

Początki chóru w naszej parafii sięgają roku 2000. Pomysłodawczynią jego utworzenia i pierwszym kierownikiem była s. Jolanta Wołos ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK.

Chór pod jej batutą szybko rozrastał się i ubogacał swym śpiewem przede wszystkim msze podczas uroczystości i ważniejszych świąt.

Największy swój rozkwit przeżywał w latach 2015-2019r. kiedy funkcjonował pod kierunkiem p. Mateusza Kaczorkiewicza, sprawującego w tym czasie w parafii funkcję organisty.

Niestety, praca chóru nie była ciągła. Miały miejsca długotrwałe przerwy w jego działalności. Tak też było przez ostatnie trzy lata. We wrześniu 2021 roku znowu został przywrócony do istnienia przez długoletniego chórzystę i pasjonata śpiewu – p. Jana Hofmana. A obecnie, pod przewodnictwem organisty p. Artura Skolasińskiego chór przygotowuje oprawę wokalną m.in. liturgii niedzielnych mszy świętych odprawianych o godzinie 12.00.

Chórzyści to zespół ludzi w różnym wieku, różnych profesji, nie mających wykształcenia muzycznego. Łączy ich jednak pasja, jaką jest zamiłowanie do śpiewu, chęć uwielbiania Boga i czerpania radości z przebywania w swoim towarzystwie. Wszystko to wpływa na zawiązywanie bliższych relacji, niesienie sobie wzajemnej pomocy i spędzanie czasu na spotkaniach integracyjnych.

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,

Tam ludzie dobre serca mają.

Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają…”

Johann Wolfgang von Goethe

Chór jest otwarty dla wszystkich, którzy zechcą spróbować

swoich sił we wspólnym śpiewie i modlitwie.

Próby odbywają się w każdą środę o godz. 18.00 w dawnej

świetlicy szkolnej.

ZAPRASZAMY!

« z 2 »