Poświęcenie figury Świętego Józefa

W niedzielę 4 października, podczas Sumy o godzinie 12.00 zostanie uroczyście wniesiona i poświęcona figura Świętego Józefa, która została ufundowana przez Koła Różańcowe. Figura zostanie ustawiona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Znajduje się tam również świecznik wotywny, do którego po wzbudzeniu intencji możemy wrzucić ofiarę, po której zapali się lampka wdzięczności. W niedzielę o godzinie 12.00 odbędzie się także Msza Święta w intencji wszystkich ofiarodawców.

Bóg Zapłać                              

Author: Parafia