„Zarządzeniu w sprawie wizyty kolędowej w Diecezji Włocławskiej”

– Tradycja kolędowa jest mocno zakorzeniona w praktyce Diecezji  Włocławskiej. Dlatego nie chcemy rezygnować z kolędy, ale zalecić jej przeprowadzenie w różnych formach, dostosowanych do obowiązujących norm i obostrzeń sanitarnych, oraz w odpowiednim do tego czasie – napisał biskup włocławski  Wiesław Mering w „Zarządzeniu w sprawie wizyty kolędowej w Diecezji Włocławskiej” z dnia 17 grudnia 2020 r.
 
Określając czas kolędy bp Mering zaznacza, że będzie ona mogła odbyć się w przesuniętym terminie, najwcześniej po zakończeniu ferii, czyli od 18 stycznia 2021 roku, lub w innym późniejszym terminie, np. po Wielkanocy, o ile pozwolą na to obowiązujące przepisy sanitarne i obostrzenia rządowe.
 
Forma kolędy ma być dostosowana do miejscowej tradycji, lokalnych uwarunkowań.  Może przybrać charakter tradycyjnej wizyty duszpasterskiej.
 
W miastach duszpasterze proszeni są o uzgodnienie jednolitej formy kolędy obowiązującej we wszystkich parafiach na terenie miasta.
 
Decyzję o wyborze formy kolędy podejmuje proboszcz parafii. Decydująca jest zatem roztropność duszpasterza, jego odpowiedzialność, znajomość lokalnych uwarunkowań oraz dostosowanie się do wszystkich zaleceń państwowych. Wymaga to także od duszpasterza zastosowania maksymalnego reżimu sanitarnego, postępowania zgodnego z wytycznymi państwowymi.
 
Zarządzenie kończy się apelem „o modlitwę w intencji ustania pandemii, chorych, zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem oraz w intencji personelu medycznego i wszystkich niosących pomoc osobom chorym. Duszpasterzy, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, proszę o szczególną modlitwę wypraszającą Boże błogosławieństwo dla wiernych ich parafii” – napisał bp Wiesław Mering.

Author: Parafia