Zapowiedziany remont dzwonnicy.

Po trzydziestu latach istnienia naszej dzwonnicy – warunki atmosferyczne wpłynęły negatywnie na całą jej konstrukcję. Liczne głosy Parafian doprowadziły do tego, że należy przeprowadzić remont tego obiektu. O sugestie i propozycje prosimy fachowców w celu zweryfikowania zasadności naprawy.

Remont dzwonnicy zacznie się w chwili gdy będziemy posiadać środki na pokrycie kosztów tej naprawy.

Przedstawiamy zdjęcia uszkodzonej dzwonnicy.

Author: Parafia