UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM KATOLICKIEGO 23/24

10 listopada to data, która na stałe wpisała się w kalendarz roku szkolnego Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu. W tym dniu ma u nas miejsce podniosła uroczystość – Ślubowanie klas pierwszych Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego o profilach: wojskowym, humanistycznym i biologiczno—chemicznym.  Tradycyjnie uroczystość odbyła się na dziedzińcu szkoły, przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapłonęło też symboliczne ognisko, które nawiązywało do ogólnopolskiej akcji „Ogniska Patriotyzmu”. Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”, po którym Ksiądz Dyrektor Jan Witkowski odczytał uczniom list  biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. Następnie Pani dyrektor Sylwia Pichola powitała zaproszonych gości i licznie przybyłe rodziny ślubujących uczniów.

 Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Rzecznik Praw Dziecka – Pan Mikołaj Pawlak, radna sejmiku województwa łódzkiego, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Polaka – Pani Dorota Więckowska, Prezydent Sieradz – Pan Paweł Osiewała, Wójt Gminy Sieradz – Pan Jarosław Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady Miasta Sieradza – Pani Magdalena Słupińska, Dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – Pan Pułkownik Wojciech Daniłowski, Pani Major  Dominika Kwaczyńska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Państwowej w Sieradzu  – Pan kapitan Krzysztof Ignaczak, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu – Pan Major Krzysztof Tomaszewski, przedstawiciele Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”. Obecna była również wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Pani Ewa Błaszczyk. Oczywiście byli z nami przedstawiciele i instruktorzy Fundacji Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P. oraz Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych „IZER”, dzięki którym wyszkolenie praktyczne naszych uczniów jest na coraz wyższym poziomie.

Swoje przemowy do uczniów wygłosili przybyli goście: Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Sieradza oraz przedstawiciele Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”, którzy mówili o wartościach patriotycznych, o dumie noszenia munduru i obowiązkach z tego wynikających.

Głównym akcentem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Ceremonię ślubowania poprowadził major rezerwy Pan Wiesław Bednarski, który następnie podziękował rodzicom, że zdecydowali się powierzyć edukację swoich dzieci Zespołowi Szkół Katolickich.

W dalszej części uczniowie dali koncert pieśni patriotycznych oraz wystawili inscenizację przedstawiającą trudną historię Polski pt. „Bez tej miłości nie można żyć”. Mieliśmy okazję wysłuchać Bogurodzicy, czy piosenki „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Część artystyczna została przygotowana przez Panią Monikę Dworczak, nad oprawą muzyczną czuwała Pani Agnieszka Stelmasiak.

Na zakończenie uroczystości kadeci klas 2 i 3 OLK dali pokaz wyszkolenia. Odział antyterrorystyczny odbił przetrzymywanych w budynku szkoły zakładników oraz unieszkodliwił napastników. Pokaz został zaprezentowany dzięki współpracy z Fundacją Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P.

Uroczystość zakończyła wspólna fotografia kadetów wraz z przybyłymi gośćmi. Następnie goście oraz rodziny kadetów zostały zaproszone na gorącą grochówkę, słodki poczęstunek oraz do zwiedzenia szkoły.

Dyrekcja ZSK

« z 21 »

Author: Parafia