Dzień Papieski

16 Października przypadała 33 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
W naszej parafii młodzież z ZSK przygotowała program słowno-muzyczny poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Program ten został przedstawiony na mszy świętej o godzinie 10.00. Licznie zgromadzeni wierni mogli zapoznać się z historią wyboru Polaka Kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Dziękując Bogu za Błogosławionego Jana Pawła II młodzież dzieliła się radością z wiernymi.

Author: Parafia